Dopalacze regeneracyjne

dopalaczeregeneracyjne_640

Redukcja LZO dokonuje się w komorze spalania – przeznaczone do stosowania przy dużych strumieniach zanieczyszczonego powietrza. 

Dopalacze mogą jednocześnie pełnić funkcję grzewczą do wykorzystania w danym procesie technologicznym zakładu.

W strumieniu powietrza wyrzutowego z dopalacza istnieje znaczący potencjał energii cieplnej do odzyskania.


Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net