Dopalacze termiczne

dopalaczetermicznebodim1_640

Redukcja LZO dokonuje się w komorze spalania w temperaturze 700-800 °C.

Dopalacze mogą jednocześnie pełnić funkcję grzewczą do wykorzystania w danym procesie technologicznym zakładu.

W strumieniu powietrza wyrzutowego z dopalacza istnieje znaczący potencjał energii cieplnej do odzyskania.


Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net