Odzysk ciepła

Oferujemy instalacje odzysku ciepła:

  • Odzysku ciepła lub chłodu ze sprawnością ≥ 70% z instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnych przepływach
  • Odzysku ciepła z procesów technologicznych do powtórnego wykorzystania w tych procesach przy wymianach z i do ośrodków:

    - gaz (powietrze/spaliny/gazy procesowe) – gaz (powietrze/gazy procesowe)
    - gaz (powietrze/spaliny/gazy procesowe) – ciecz ( woda/olej/ciecze procesowe)
    - ciecz/para ( woda/olej/ciecze procesowe) - gaz (powietrze/gazy procesowe)
    - ciecz/para ( woda/olej/ciecze procesowe) - ciecz ( woda/olej/ciecze procesowe)Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net