Dopalacze katalityczne

dopalaczekatalitycznebodim1_640

Redukcja LZO dokonuje się na złożu katalizatora w temperaturze 400 – 550 °C.

Dopalacze mogą jednocześnie pełnić funkcję grzewczą do wykorzystania w danym procesie technologicznym zakładu.

W strumieniu powietrza wyrzutowego z dopalacza istnieje znaczący potencjał energii cieplnej do odzyskania.


Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net